Tik om te zoeken

TikTok hijgt YouTube in de nek onder Gen Z-jongeren

Backstage

TikTok hijgt YouTube in de nek onder Gen Z-jongeren

Na 15 jaar lijkt de opmars van YouTube niet meer vanzelfsprekend. Onder jongeren in de VS is TikTok aan de winnende hand; het marktaandeel groeit sneller dan dat van YouTube. 

Onder jongeren in de Generatie Z (geboren tussen 2000 en 2015) is TikTok bezig een enorm eigen gebruikersbestand op te bouwen. Onderzoeksbureau eMarketer ondervroeg internetgebruikers van vijf verschillende generaties over hun mediagebruik. De eerste en belangrijkste conclusie is dat YouTube nog altijd dominant is, want tweederde van de bevolking stemt ten minste eenmaal per maand af op Google’s videoplatform.

“Kloof over enkele jaren gedicht”

In de groep Generatie Z-jongeren neemt de adoptie van TikTok snel toe, maar blijft die van YouTube relatief vlak. Onder consumenten tussen 12 en 17 jaar steeg het gebruik van YouTube tussen 2020 en 2021 met 1,5% procent, terwijl het gebruik van TikTok in diezelfde periode met 13,6% toenam. In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar bezoekt 85,4% van de respondenten YouTube maandelijks, terwijl 73,9% van naar TikTok gaat. Als de huidige trends aanhouden, kan volgens de onderzoekers van eMarketer de kloof tussen deze twee percentages later over enkele jaren door TikTok worden gedicht.

Overigens heeft TikTok nog geen voet aan de grond in de groep kinderen tussen 0 en 11 jaar (de Generatie Alpha). Meer dan de helft van de kinderen in deze categorie kijkt maandelijks naar YouTube. TikTok komt nog niet verder dan 4,6%.

Onder millennials (1981-1996) en Generatie X (1965-1980) heeft YouTube vooralsnog weinig te duchten van TikTok. Onder de millennials is het marktaandeel van YouTube nog twee keer zo groot, onder de X’ers zelfs vier keer.