Tik om te zoeken

Algemene voorwaarden winacties Streaming Magazine

Deelname actie
1. Deelname aan acties is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je op een mediakanaal van Streaming Magazine hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
3. Eenmalige deelname per persoon.
4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
5. Medewerkers van Streaming Magazine zijn uitgesloten van deelname aan acties.
6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de tekst van de winactie, in een social-mediabericht of op het in te vullen formulier.
7. Streaming Magazine is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Streaming Magazine nieuwsbrief, indien hier tijdens het deelnemen aan de winactie toestemming voor is gegeven.
3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar
1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. Streaming Magazine is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.